داستان های خارج

 

 

به زودی ……..

 1. گوشت حلال یاغیر حلال. گوشت خوک برای ایرانی های خارج
 2. مشغول سریال و فیلم های ایرانی
 3. دکتری یا کار. دکتری؟ اخرش که چی؟
 4. دورهمی ها
 5. عجین شدن با فرهنگ و زبان کشوری که اومدیم
 6. چرا برگشت به ایران سخت میشه؟
 7. یک نامه دارم. یک بسته دارم
 8. کسی یورو داره برای فروش جهت معاوضه با ریال
 9. خانم های ایرانی و کنار اومدن با سگ ها در خارج
 10. دوست خارجی تا چه حد بهمون نزدیک میشه
 11. سادگی زندگی در خارج در مقایسه با ایران. وزن شاخص ها رفاه تغییر میکنه
 12. طرفدار کشوری که اومدیم
 13. و چند تا داستان دیگه

اشتراک گذاری تجربیات ایرانیان خارج از کشور