5. ویزا، تمدید ویزا، کارت اقامت موقت و دائم

> اسپانیا > بارسلون > 5. ویزا، تمدید ویزا، کارت اقامت موقت و دائم

اگر تجربه ای دارید، حتی دو خط، همین جا ثبت کنید یا نوشته دیگران را تکمیل کنید تا سایر هم وطن ها ایرانی از تجربه شما بهره مند شوند.

1. با فیس بوک یا لینکدین خودتون لاگین کنید 2. ادیت رو بزنید و همین جا زیر دو خط موازی بنویسید و 3. دکمه ذخیره پایین صفحه را بزنید.