1. اولین ورود به تورین و حمل و نقل شهری

> انتخاب کشور و شهر > ایتالیا > تورین > 1. اولین ورود به تورین و حمل و نقل شهری

اگر تجربه ای دارید، حتی دو خط، همین جا ثبت کنید یا نوشته دیگران را تکمیل کنید تا سایر هم وطن ها ایرانی از تجربه شما بهره مند شوند.

1. با فیس بوک یا لینکدین خودتون لاگین کنید 2. ادیت رو بزنید و همین جا زیر دو خط موازی بنویسید و 3. دکمه ذخیره پایین صفحه را بزنید.