8. ارسال دعوتنامه به اعضای خانواده و دوستان

> انتخاب کشور و شهر > ایتالیا > تورین > 8. ارسال دعوتنامه به اعضای خانواده و دوستان

اگر تجربه ای دارید، حتی دو خط، همین جا ثبت کنید یا نوشته دیگران را تکمیل کنید تا سایر هم وطن ها ایرانی از تجربه شما بهره مند شوند.

1. با فیس بوک یا لینکدین خودتون لاگین کنید 2. ادیت رو بزنید و همین جا زیر دو خط موازی بنویسید و 3. دکمه ذخیره پایین صفحه را بزنید.