10. مراکز تفریحی و توریستی

> انتخاب کشور و شهر > پرتغال > لیسبون > 10. مراکز تفریحی و توریستی

کجاها بریم و چطوری؟

پارک ها و مناطق جنگلی:

پارک مونسانتو

پارک بلاویشتا

پارک الولده

 

مناطق تاریخی و موزه ها:

بلم

داون تاون (قوسیو، پراسا د کومرشیو)

قلعه سائو جرج

سینترا (کاخ پنا، …. و …..)

کبو د روکا

 

ساحل:

کاپاریکا

کشکایش

 

ورزش و باشگاه و استخر:

 

بار: