17. سیم کارت موبایل و اینترنت برای خانه

> انتخاب کشور و شهر > پرتغال > لیسبون > 17. سیم کارت موبایل و اینترنت برای خانه

سیم کارت موبایل:

 

خط اینترنت و تلفن اینترنتی برای خانه: