23. کار در پرتغال

> انتخاب کشور و شهر > پرتغال > لیسبون > 23. کار در پرتغال

اجازه کار :

اگر دانشجو و ریسرچر در پرتغال هستید، معمولا پشت کارت رزیدنسی خودتون رو نگاه کنید.

اگر این عبارت رو دیدید یعنی قانونا اجازه کار دارید:

ejaze kar

در این حالت برای همسر شما هم اجازه کار وجود داره و پشت کارت ایشان هم همین عبارت نوشته میشه.

برای برخی دانشجوها (معمولا کسانی که بورسیه ندارند ) هم همین عبارت نوشته میشه و در ادامه مینویسن “فقط با اجازه سف”.

 

جستجوی فرصت های کاری:

به علت بحران های اقتصادی از سال 2010 وضعیت پرتغال هم بدتر شده و خود جوانان پرتغالی هم به کشورهای دیگه برای کار مهاجرت میکنن. یعنی وضعیت کار ساده نیست ولی ممکن هست.

یکی از معروفترین سایت های جستجوی کار در پرتغال http://www.net-empregos.com/ می باشد

ملزومات کار:

1. اجازه کار رسمی

2. …..

شرایط و محیط های کاری:

 

راه اندازی کسب و کار:

برای شغل های آزاد مانند رستوران و مغازه:

برای تاسیس شرکت و موسسات حقوقی:

برای استارتاپ های تکنولوژیکی:

 

یک گروه فیس بوکی مرتبط:

به نام “کسب و کارهای ایرانیان پرتغال”

https://www.facebook.com/groups/Iranian.businesses.Portugal/