25. پیدا کردن دوستان ایرانی (ایرانیان پرتغال)

> انتخاب کشور و شهر > پرتغال > لیسبون > 25. پیدا کردن دوستان ایرانی (ایرانیان پرتغال)

اگر ساکن پرتغال هستید میتونید برای آشنایی با ایرانی های پرتغال در گروه های زیر عضو بشید:

 

گروه فیس بوک دانشجویان ایرانی لیسبون:

 https://www.facebook.com/groups/128381750527204/

((The Iranian Academic Association in Lisbon (IAA-Lisbon)

گروه فیس بوک دانشجویان ایرانی پورتو:

https://www.facebook.com/groups/1394098670803088/

گروه فیس بوک ایرانی های پرتغال:

https://www.facebook.com/groups/iranianinportugal/