7. گرفتن وکیل و وکالت کاری در محضر

> انتخاب کشور و شهر > پرتغال > لیسبون > 7. گرفتن وکیل و وکالت کاری در محضر

گرفتن وکیل :

وکالت کاری دادن :

معمولا برای دوستانی که از لیسبون میخوان برن و یک نفر رو نیازدارند برای پیگیری کارهای اداری شان مشخص کنن به درد میخوره. فرایندش خیلی راحت هست. شما به یک محضر ( نوتاریو) مراجعه میکنید و کارهایی (مثل کارهای بانکی) را که میخواهید به فرد دیگری واگذار کنید.

یکی از بهترین روش ها این هست که بگویید که از پیش فرض وکالت نامه های دوستان ایرانی استفاده کنن که کارتون به سرعت انجام بشود.

یک نوتاریو که قبلا کار بچه ها رو راه انداخته اینجا هست:

http://goo.gl/maps/dHkfl